دسته: blog
بازدید: 1806
حسابداری هزینه
حسابداری هزینه

حسابداری هزینه، هدف این نوع حسابداری، جمع آوری هزینه های تولیدی سازمان با ارزیابی هزینه های وودی هر مرحله از تولید و نیز شامل انواع هزینه های ثابت مانند استهلاک تجهیزات سرمایه می باشد.

حسابداری هزینه برای نخستین بار این نوع هزینه ها را ثبت می کند و بعد از آن اطاعت ورودی و خروجی را با هم مقایسه می کند.


تاریخچه پیدایش حسابداری هزینه


از این نوع حسابداری برای یاری رساندن به مدیران سازمان ها برای شناخت هزینه های اجرایی استفاده می شده است. حسابداری نوین هزینه، بعد از سالهای انقلاب صنعتی بوجود آمد. هنگامی که فعالیت های پیچیده یک سازمان بزرگ سبب توسعه سیستم های ثبت و رهگیری هزینه ها به منظور کمک به صاحبان شرکت ها و مدیران در تصمیم گیری شد. اغلب هزینه های انجام شده در یک شرکت به عنوان هزینه های متغیر نامیده می شد چرا که این هزینه ها با میزان تولید تغییر می کردند. در این حالت مدیران قادر بودند مجموع هزینه های متغیر را برای یک کالا بدست آورند و از آن به عنوان یک معیار غلط برای اتخاذ تصمیم استفاده کنند. بر عکس هزینه های متغیر که با حجم تولید تغییر پیدا می کردند هزینه هایی وجود دارند که با تغییر حجم تولید کالا تغییر پیدا نمی کنند و ثابت می مانند. نمونه ای از این هزینه ها عبارت است از استهلاک تجهیزات و ماشین آلات، هزینه نگهداری، ابزارآلات، کنترل کیفیت، انبارداری، حمل و نقل، کنترل تولید، سرپرستی و مهندسی می باشد.

حسابداری هزینه یابی استاندارد


یک موضوع مهم در حسابداری هزینه یابی استاندارد، تحلیل واریانس می باشد. که انحراف میان هزینه استاندارد و هزینه واقعی را به اجزا گوناگون تقسیم می کند. در این حالت مدیران قادرند تشخیص دهند که چرا میزان هزینه ها نسبت به آنچه پیش بینی کرده بودند تغییر پیدا کرده است.

نتیجه پایانی


حسابداری هزینه ها غالبا در یک سازمان به منظور کمک در تصمیم گیری می باشد. حسابداری مالی در واقع همان چیزی است که یک سرمایه گذار خارجی آن را مشاهده می کند.