چاپ
دسته: blog
بازدید: 1599
بودجه بندی در حسابداری

بودجه بندی در حسابداری، یکی از عوامل موفقیت در عملکرد مالی شرکت ها، مبحث بودجه بندی می باشد.

از بودجه، برای برنامه ریزی و کنترل عملکرد شرکت های بازرگانی استفاده می شود. با استفاده از بودجه بندی مدیران قادر خواهند بود مبالغ کافی به منظور پرداخت بدهی های خود داشته باشند.


بودجه و حسابداری


اطلاعاتی که از حسابداری به دست می آید کمک فراوانی به عملیات بودجه بندی خواهد کرد. سازمان ها می توانند اطلاعات تاریخی درآمدها، بهای تمام شده و همچنین هزینه ها را از اطلاعات حسابداری استخراج نمایند. حسابداران سازمان، اهداف بودجه ای مدیر را در قالب اعداد و ارقام به مدیر بیان می کنند. بودجه بندی اهداف گوناگونی دارد. به عنوان مثال، ارزیابی دوره ای سیاست های مدیریت، ایجاد مبنایی به منظور بررسی دستاوردهای صنعت، کنترل هزینه در قسمت های مختلف، ایجاد برنامه ای به منظور پیشرفت سیستماتیک، اتخاذ مبنایی به منظور هرینه کردن سرمایه می باشد.


مزایای بودجه بندی


- یاری رساندن به سیاست گذاری های دوره های آتی
- کمک به قیمت گذاری محصول
- مشخص نمودن اهداف سازمان تجاری
- کمک به مدیریت به منظور کنترل دلائل عدم بازدهی
- تشخیص زمان عملکرد مدیران به منظور دست یابی به نتایج دلخواه
- متمرکز کردن کنترل مدیریت
در ضمن بودجه بندی در انواع متفاوتی وجود دارند، که عبارت است از بودجه کل، بودجه فروش، بودجه تولید، بودجه مالی، بودجه سرمایه گذاری، بودجه موجودی نقدی می باشد. البته برخی از بودجه ها در سازمان ها و شرکت های بزرگ قابل استفاده هستند. مانند بودجه مواد اولیه، بودجه نیروی انسانی، بودجه تحقیقات و غیره می باشد.

نتیجه پایانی:


در مورد سازمان ها و شرکت های بزرگ بودجه کل، بودجه بزرگی می باشد. گزارشات بودجه به صورت خلاصه به طور جداگانه، تهیه می شود، که قادر است مروری بر تمامی طرح ها و سیاست های سازمان تجاری ارائه می کند. در واقع هدف بودجه کل، حفظ هماهنگی در کلیه برنامه های تحت بودجه می باشد.