اصول حسابداری و مفاهیم مرتبط با آن ها

اصول حسابداری و مفاهیم مرتبط با آن ها ، نکات حسابداری مجموعه‌ای از قواعد و اصول کلی است که تمامی حسابداران مثل الگوی انجام کار ، در کلیه مرحله های حسابداری ، از آن ها به کار می برند طبق مفروضات محیطی موجود در علم حسابداری ، برای ثبت و گزارش گری مالی ، به رهنمودها و دستورالعمل‌های کامل تر و مشخص تری احتیاج است . 

مزایا و معایب حسابداری

مزایا و معایب حسابداری ، حسابداری نیز ماند هر شغل دیگری دارای مزایا و معایبی می باشد. با استفاده از این مزایا و معایب می توان تشخیص داد که چه افرادی برای شغل حسابداری مناسب هستند

چرا باید در دوره های آموزش حسابداری شرکت کنیم

چرا باید در دوره های آموزش حسابداری شرکت کنیم ، حسابداری جز مشاغلی است که همیشه نیاز آن در سطح اجتماع احساس می شود، چرا که حسابداران سبب افزایش کارایی و سود دهی شرکت ها شده در نتیجه در اقتصاد جامعه نقش مهمی را ایفا می کنند.

شغل حسابداری و آینده آن

شغل حسابداری و آینده آن ، شغل حسابداری به منظور جمع آوری اطلاعات مالی برای مدیران شرکت ها و سازمان های دولتی به منظور تصمیم گیری، ایجاد شده است.

آموزش شیوه های کنترل در حسابداری

آموزش شیوه های کنترل در حسابداری ، برای اینکه ثبت های حسابداری تحت کنترل باشند و از صحت ثبت آنها اطمینان حاصل شود باید با شیوه های کنترل حسابداری آشنا باشید. یکی از این راهها تراز آزمایشی می باشد.