مزایا و معایب حسابداری
مزایا و معایب حسابداری

مزایا و معایب حسابداری ، حسابداری نیز ماند هر شغل دیگری دارای مزایا و معایبی می باشد. با استفاده از این مزایا و معایب می توان تشخیص داد که چه افرادی برای شغل حسابداری مناسب هستند

و چه کسانی برای این شغل مناسب نیستند. پس لازم است برای ورود به این حرفه، با شرایط کلی و ویژگیهای رشته حسابداری آشنا شوید.


مزایای حسابداری


حسابداری جز مشاغلی است که در تمامی سازمان ها و شرکت ها کاربرد دارد. به عبارتی فرقی ندارد در یک بیمارستان کار می کنید یا یک شرکت لبنی، نوع کار حسابدار در تمامی این سازمان ها یکی می باشد و تفاوت چندانی با هم ندارند. به همین دلیل آینده شغلی روشنی خواهد داشت. یکی دیگر از مزایای شغل حسابداری، پایداری و قابلیت گسترش آن است. پایداری آن به این معنی است که در صورتی که شما کار خود را در یک سازمان و شرکت به عنوان حسابدار به خوبی انجام دهید، مدت های طولانی می توانید در آن سازمان به فعالیت بپردازید و حذف حسابدار قدیمی در صورت اجرای درست وظایف، به ضرر سازمان بوده و مدیران اصولا از این کار برحذرند. منظور از قابلیت گسترش شغل حسابداری به این معنی است که در صورت گسترش فعالیت های شرکت وظایف و مسئولیت های حسابدار نیز افزایش یافته در نتیجه درآمد حسابدار نیز زیاد می شود و یا گروه حسابداران در شرکت از طریق استخدام افزایش می یابد تا حسابداران با تقسیم وظایف، از عهده فعالیت های مالی برآیند. در ضمن درآمد بالای حسابداران خبره از هیچ کس پوشیده نیست.


معایب حسابداری


حسابداری به عنوان شغلی خسته کننده تلقی می شود. چرا که حسابدار روزانه با اعداد و ارقام زیادی مواجه است و برخی از حسابداران روزانه ده سساعت کار می کنند. از معایب دیگر این رشته، تمام نشدن آموزش حسابداری می باشد به عبارتی در هر سطحی که باشید نیازمند به دانشی با سطحی بالاتر خواهید بود. در ضمن حسابداری دارای فصول پر ترافیک و شلوغ است به طور مثال روزهای آخر سال که به جمع بندی حساب ها مربوط می شود و اردیبهشت ماه برای بررسی حساب مالیاتی، ماههای شلوغ برای حسابداران می باشد. استرس زیاد رشته حسابداری یکی دیگر از معایب این رشته می باشد، چرا که در رابطه با بحث های مالی شرکت است.


نتیجه پایانی


حال با توجه به این مزایا و معایب این شما هستید که تصمیم می گیرد در این شغل به فعالیت بپردازید یا نه. باید روحیات و توانایی های خود را بشناسید تا بتوانید تشخیص دهید که این رشته و شغل برای شما مناسب است یا خیر.