اصول حسابداری و مفاهیم مرتبط با آن ها ، نکات حسابداری مجموعه‌ای از قواعد و اصول کلی است که تمامی حسابداران مثل الگوی انجام کار ، در کلیه مرحله های حسابداری ، از آن ها به کار می برند طبق مفروضات محیطی موجود در علم حسابداری ، برای ثبت و گزارش گری مالی ، به رهنمودها و دستورالعمل‌های کامل تر و مشخص تری احتیاج است . 

که این دستورالعمل‌ ها را اصول حسابداری می گویند . حسابداری طبق مجموعه‌ای از مفروضات و اصول شکل گرفته است که بیشتر اشخاص ، این مفروضات و قوانین را با نام نکات حسابداری می‌شناسند . آشنایی با این اصول به شما کمک می‌ کند تا حسابداری را بهتر بشناسید و قسمت های گوناگون آن را بهتر درک کنید . دروغ نیست اگر بگوییم این اصول بیشتر در کلیه ی موارد مربوط با حسابداری نفوذ نموده اند . همراه ما باشید ، می‌خواهیم شما را با اصول حسابداری بیشتر آشنا کنیم .


1-اصل درآمد :


اسم دیگر اصل درآمد اصل تحقق نیز می باشد ، یکی از موارد اصول حسابداری است و ذکر می کند که درآمد ، وقتی به وجود می آید که فروش صورت بگیرد . فروش نیز در صورتی انجام می گیرد که محصولی موجود باشد . وقتی که حرف از فروش اجناس باشد ، یکی از عنصر های کلیدی اصل درآمد این است که حاصل درآمد وقتی رخ دهد که مالکیت قانونی کالا از فروشنده به خریدار انتقال گردد . این نکته را دقت نمایید که درآمد با جمع کردن پول نقد به دست نمی آید .

 

2-اصل هزینه:


اصل هزینه بیان گر این است که هزینه وقتی اتفاق می‌افتد که از محصولی کسب ‌و کارها استفاده نمایند . به‌ شکل دیگر ، اصل هزینه مقابل اصل درآمد است . درست مثل اصل هزینه ، اگر محصولی را دریافت کردید ، دریافت این محصول به این شکل است که هزینه‌ای را باید بپردازید به‌همین ‌دلیل درباره ی دریافت خدمات نیز این اصل موجود است ؛ هنگامی که خدماتی را دریافت می نمایید ، هزینه‌ ای برای آن پرداخت می نمایید . تفاوتی ندارد که صورت ‌حساب چند وقت بعد به دستتان می آید ، در آخر وقتی خدمات یا محصولاتی را دریافت می‌کنید ، باید هزینه ‌ی آن را پرداخت کنید .

 

3-اصل تطابق درآمد و هزینه : 


اصل تطبیق یا تطابق با دو اصل هزینه و درآمد در ارتباط می باشد . اصل تطبیق ذکر می کند وقتی که درآمدی را شناسایی می نمایید ، باید هزینه‌ های موجود را با درآمد تطابق دهید . برای مثال اصل تطبیق کسب ‌وکارهایی می باشد که با فروش دوباره ی مواد خام مرتبط است . به عنوان مثال تصور کنید مغازه ای برای فروش هات داگ دارید . برای تطابق هزینه ‌ها با درآمد ، باید هزینه‌ی کلی هات داگ آماده‌ شده را حساب کنید نه هزینه‌ ی مواد اولیه . در واقعیت باید هزینه‌ های لازم برای راه اندازی کسب و کار را با درآمد موجود از آن مطابقت دهید .
حسابداری تعهدی یا بر تعهد کلمه‌ ای است که به احتمال زیاد تا به‌ حال شنیده اید این حسابداری هنگامی حقیقت پیدا می کند که اصل درآمد ، اصل هزینه و اصل تطبیق را به‌ کار می گیرید . به‌ شکل خلاصه ، حسابداری مبتنی بر تعهد به این شکل است که درآمد را زمانی ثبت کنید که محصولی را فروخته باشید و هزینه ها را هنگامی ثبت کنید که محصولات یا خدماتی را دریافت نمایید .


4- اصل بهای تمام ‌شده :


اصل بهای کلی توضیح می‌دهد که مقادیر ، در سیستم حسابداری باید با به کارگیری بهای تمام‌ شده‌ ی تاریخی اندازه‌ گیری شوند . برای مثال ، اگر شما دارای کسب ‌و‌کار می باشید و این کسب وکار، ساختمانی دارید ، این ساختمان طبق اصل بهای تمام‌ شده ، در ترازنامه و در قسمت بهای تمام‌ شده‌ی تاریخی قرار می‌گیرد .